Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Base de Datos Histórica del Baloncesto Español
INICIO > JUGADORES > Eulis BAEZ
Eulis BAEZ
NOMBRE: Eulis BAEZ BENJAMIN
POSICION / ALTURA: ALA-PIVOT 2.01m.
PAIS: REPUBLICA DOMINICANA
FECHA NACIMIENTO: 18/03/1982
FECHA DEBUT: 30/11/1999
Datos totales por Equipo (I)
Equipo TemporadasPart.Minu.Punt.T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
C.B. GRAN CANARIA - CLARET5 213 5140 1888 645 1426 45.23 205 542 37.82 440 884 49.77 424 562 75.44
C.B. VALLADOLID2 62 1402 475 175 379 46.17 13 53 24.53 162 326 49.69 112 166 67.47
C. JOVENTUT BADALONA1 24 584 228 78 180 43.33 21 55 38.18 57 125 45.60 51 70 72.86
Totales 8 299 7126 2591 898 1985 45.24 239 650 36.77 659 1335 49.36 587 798 73.56
Datos totales por Equipo (II)
EquipoTemporadas Part. ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
C.B. GRAN CANARIA - CLARET5 213 394 688 1012 323 160 296 54 72 437 597 2345
C.B. VALLADOLID2 62 110 207 317 92 64 135 28 26 148 196 605
C. JOVENTUT BADALONA1 24 48 77 125 31 25 47 18 14 58 83 270
Totales 8 299 552 972 1454 446 249 478 100 112 643 876 3220
Promedios por Equipo
EquipoTemporadas Part.Minu.Punt.ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
C.B. GRAN CANARIA - CLARET5 213 24.13 8.86 1.85 3.23 4.75 1.52 0.75 1.39 0.25 0.34 2.05 2.80 11.01
C.B. VALLADOLID2 62 22.61 7.66 1.77 3.34 5.11 1.48 1.03 2.18 0.45 0.42 2.39 3.16 9.76
C. JOVENTUT BADALONA1 24 24.33 9.50 2.00 3.21 5.21 1.29 1.04 1.96 0.75 0.58 2.42 3.46 11.25
Totales 8 299 23.83 8.67 1.85 3.25 4.86 1.49 0.83 1.60 0.33 0.37 2.15 2.93 10.77
Promedios por Equipo - Lanzamiento a canasta
EquipoTemporadas Part. T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
C.B. GRAN CANARIA - CLARET5 213 3.03 6.69 45.23 0.96 2.54 37.82 2.07 4.15 49.77 1.99 2.64 75.44
C.B. VALLADOLID2 62 2.82 6.11 46.17 0.21 0.85 24.53 2.61 5.26 49.69 1.81 2.68 67.47
C. JOVENTUT BADALONA1 24 3.25 7.50 43.33 0.88 2.29 38.18 2.38 5.21 45.60 2.13 2.92 72.86
Totales 8 299 3.00 6.64 45.24 0.80 2.17 36.77 2.20 4.46 49.36 1.96 2.67 73.56
Promedios por Equipo - Otras estadísticas
Para saber mas acerca de las Otras Estadisticas pincha aqui
EquipoTemporadas Part. StocksFontaneriaMr. CateringPetroleoDobles-DoblesTriple 6
C.B. GRAN CANARIA - CLARET5 213 214 1.00 1549 7.27 1.09 0.94 0 1
C.B. VALLADOLID2 62 92 1.48 501 8.08 0.68 0.85 0 0
C. JOVENTUT BADALONA1 24 43 1.79 199 8.29 0.66 0.84 0 0
Totales 8 299 349 1.17 2249 7.52 0.93 0.91 0 1
Datos totales por Competición (I)
Competición TemporadasPart.Minu.Punt.T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
LIGA8 240 5789 2098 730 1609 45.37 182 494 36.84 548 1115 49.15 473 644 73.45
COPA5 8 175 57 18 55 32.73 7 23 30.43 11 32 34.38 14 20 70.00
SUPERCOPA2 3 82 26 8 15 53.33 6 10 60.00 2 5 40.00 8 12 66.67
COMPETICIONES EUROPEAS3 48 1080 410 142 306 46.41 44 123 35.77 98 183 53.55 92 122 75.41
Totales 8 299 7126 2591 898 1985 45.24 239 650 36.77 659 1335 49.36 587 798 73.56
Datos totales por Competición (II)
CompeticiónTemporadas Part. ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
LIGA8 240 438 796 1192 341 213 396 87 98 546 723 2585
COPA5 8 12 33 45 8 5 11 5 1 22 19 62
SUPERCOPA2 3 12 8 6 6 5 3 0 2 5 8 37
COMPETICIONES EUROPEAS3 48 90 135 211 91 26 68 8 11 70 126 536
Totales 8 299 552 972 1454 446 249 478 100 112 643 876 3220
Promedios por Competición
CompeticiónTemporadas Part.Minu.Punt.ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
LIGA8 240 24.12 8.74 1.83 3.32 4.97 1.42 0.89 1.65 0.36 0.41 2.28 3.01 10.77
COPA5 8 21.88 7.13 1.50 4.13 5.63 1.00 0.63 1.38 0.63 0.13 2.75 2.38 7.75
SUPERCOPA2 3 27.33 8.67 4.00 2.67 2.00 2.00 1.67 1.00 0.00 0.67 1.67 2.67 12.33
COMPETICIONES EUROPEAS3 48 22.50 8.54 1.88 2.81 4.40 1.90 0.54 1.42 0.17 0.23 1.46 2.63 11.17
Totales 8 299 23.83 8.67 1.85 3.25 4.86 1.49 0.83 1.60 0.33 0.37 2.15 2.93 10.77
Promedios por Competición - Lanzamiento a canasta
CompeticiónTemporadas Part. T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
LIGA8 240 3.04 6.70 45.37 0.76 2.06 36.84 2.28 4.65 49.15 1.97 2.68 73.45
COPA5 8 2.25 6.88 32.73 0.88 2.88 30.43 1.38 4.00 34.38 1.75 2.50 70.00
SUPERCOPA2 3 2.67 5.00 53.33 2.00 3.33 60.00 0.67 1.67 40.00 2.67 4.00 66.67
COMPETICIONES EUROPEAS3 48 2.96 6.38 46.41 0.92 2.56 35.77 2.04 3.81 53.55 1.92 2.54 75.41
Totales 8 299 3.00 6.64 45.24 0.80 2.17 36.77 2.20 4.46 49.36 1.96 2.67 73.56
Promedios por Competición - Otras estadísticas
Para saber mas acerca de las Otras Estadisticas pincha aqui
CompeticiónTemporadas Part. StocksFontaneriaMr. CateringPetroleoDobles-DoblesTriple 6
LIGA8 240 300 1.25 1833 7.64 0.86 0.89 0 0
COPA5 8 10 1.25 63 7.88 0.73 1.05 0 0
SUPERCOPA2 3 5 1.67 17 5.67 2.00 1.50 0 0
COMPETICIONES EUROPEAS3 48 34 0.71 336 7.00 1.34 0.97 0 1
Totales 8 299 349 1.17 2249 7.52 0.93 0.91 0 1
Datos totales por Temporada (I)
Temp Equipo(s) Part.Minu.Punt.T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
2009-10BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
28 593 169 65 141 46.10 5 18 27.78 60 123 48.78 34 58 58.62
2010-11BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
34 809 306 110 238 46.22 8 35 22.86 102 203 50.25 78 108 72.22
2011-12FIATC JOVENTUT
24 584 228 78 180 43.33 21 55 38.18 57 125 45.60 51 70 72.86
2012-13HERBALIFE GRAN CANARIA
40 957 353 122 256 47.66 21 61 34.43 101 195 51.79 88 118 74.58
2013-14HERBALIFE GRAN CANARIA
37 1013 366 127 278 45.68 42 106 39.62 85 172 49.42 70 88 79.55
2014-15HERBALIFE GRAN CANARIA
59 1436 536 191 426 44.84 48 145 33.10 143 281 50.89 106 144 73.61
2015-16HERBALIFE GRAN CANARIA
63 1424 487 154 376 40.96 53 165 32.12 101 211 47.87 126 164 76.83
2016-17HERBALIFE GRAN CANARIA
14 310 146 51 90 56.67 10 25 40.00 41 65 63.08 34 48 70.83
Totales 299 7126 2591 898 1985 45.24 239 650 36.77 659 1335 49.36 587 798 73.56
Datos totales por Temporada (II)
Temp Equipo(s) Part. ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
2009-10BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
28 45 91 136 38 27 53 12 7 72 74 224
2010-11BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
34 65 116 181 54 37 82 16 19 76 122 381
2011-12FIATC JOVENTUT
24 48 77 125 31 25 47 18 14 58 83 270
2012-13HERBALIFE GRAN CANARIA
40 85 139 224 50 31 59 21 21 105 114 444
2013-14HERBALIFE GRAN CANARIA
37 65 131 196 72 22 56 6 17 88 103 435
2014-15HERBALIFE GRAN CANARIA
59 108 201 309 90 44 79 13 19 112 165 674
2015-16HERBALIFE GRAN CANARIA
63 79 182 261 91 52 89 13 12 106 175 612
2016-17HERBALIFE GRAN CANARIA
14 22 35 57 20 11 13 1 3 26 40 180
Totales 299 552 972 1454 446 249 478 100 112 643 876 3220
Promedios por Temporada
Temp Equipo(s) Part.Minu.Punt.ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
2009-10BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
28 21.18 6.04 1.61 3.25 4.86 1.36 0.96 1.89 0.43 0.25 2.57 2.64 8.00
2010-11BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
34 23.79 9.00 1.91 3.41 5.32 1.59 1.09 2.41 0.47 0.56 2.24 3.59 11.21
2011-12FIATC JOVENTUT
24 24.33 9.50 2.00 3.21 5.21 1.29 1.04 1.96 0.75 0.58 2.42 3.46 11.25
2012-13HERBALIFE GRAN CANARIA
40 23.93 8.83 2.13 3.48 5.60 1.25 0.78 1.48 0.53 0.53 2.63 2.85 11.10
2013-14HERBALIFE GRAN CANARIA
37 27.38 9.89 1.76 3.54 5.30 1.95 0.59 1.51 0.16 0.46 2.38 2.78 11.76
2014-15HERBALIFE GRAN CANARIA
59 24.34 9.08 1.83 3.41 5.24 1.53 0.75 1.34 0.22 0.32 1.90 2.80 11.42
2015-16HERBALIFE GRAN CANARIA
63 22.60 7.73 1.25 2.89 4.14 1.44 0.83 1.41 0.21 0.19 1.68 2.78 9.71
2016-17HERBALIFE GRAN CANARIA
14 22.14 10.43 1.57 2.50 4.07 1.43 0.79 0.93 0.07 0.21 1.86 2.86 12.86
Totales 299 23.83 8.67 1.85 3.25 4.86 1.49 0.83 1.60 0.33 0.37 2.15 2.93 10.77
Promedios por Temporada - Lanzamiento a canasta
Temp Equipo(s) Part. T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
2009-10BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
28 2.32 5.04 46.10 0.18 0.64 27.78 2.14 4.39 48.78 1.21 2.07 58.62
2010-11BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
34 3.24 7.00 46.22 0.24 1.03 22.86 3.00 5.97 50.25 2.29 3.18 72.22
2011-12FIATC JOVENTUT
24 3.25 7.50 43.33 0.88 2.29 38.18 2.38 5.21 45.60 2.13 2.92 72.86
2012-13HERBALIFE GRAN CANARIA
40 3.05 6.40 47.66 0.53 1.53 34.43 2.53 4.88 51.79 2.20 2.95 74.58
2013-14HERBALIFE GRAN CANARIA
37 3.43 7.51 45.68 1.14 2.86 39.62 2.30 4.65 49.42 1.89 2.38 79.55
2014-15HERBALIFE GRAN CANARIA
59 3.24 7.22 44.84 0.81 2.46 33.10 2.42 4.76 50.89 1.80 2.44 73.61
2015-16HERBALIFE GRAN CANARIA
63 2.44 5.97 40.96 0.84 2.62 32.12 1.60 3.35 47.87 2.00 2.60 76.83
2016-17HERBALIFE GRAN CANARIA
14 3.64 6.43 56.67 0.71 1.79 40.00 2.93 4.64 63.08 2.43 3.43 70.83
Totales 299 3.00 6.64 45.24 0.80 2.17 36.77 2.20 4.46 49.36 1.96 2.67 73.56
Promedios por Temporada - Estadisticas Avanzadas
Para saber mas acerca de las Estadisticas Avanzadas pincha aqui
Temp Equipo(s) Part. eTC%rT%
2009-10BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
28 47.87 50.74
2010-11BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
34 47.90 53.59
2011-12FIATC JOVENTUT
24 49.17 54.08
2012-13HERBALIFE GRAN CANARIA
40 51.76 57.32
2013-14HERBALIFE GRAN CANARIA
37 53.24 57.78
2014-15HERBALIFE GRAN CANARIA
59 50.47 54.77
2015-16HERBALIFE GRAN CANARIA
63 48.01 54.33
2016-17HERBALIFE GRAN CANARIA
14 62.22 65.69
Totales 299 51.26 55.46
Promedios por Temporada - Otras estadísticas
Para saber mas acerca de las Otras Estadisticas pincha aqui
Temp Equipo(s) Part. StocksFontaneriaMr. CateringPetroleoDobles-DoblesTriple 6
2009-10BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
28 39 1.39 213 7.61 0.72 0.78 0 0
2010-11BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID
34 53 1.56 288 8.47 0.66 0.89 0 0
2011-12FIATC JOVENTUT
24 43 1.79 199 8.29 0.66 0.84 0 0
2012-13HERBALIFE GRAN CANARIA
40 52 1.30 326 8.15 0.85 1.04 0 0
2013-14HERBALIFE GRAN CANARIA
37 28 0.76 296 8.00 1.29 0.85 0 0
2014-15HERBALIFE GRAN CANARIA
59 57 0.97 456 7.73 1.14 0.87 0 0
2015-16HERBALIFE GRAN CANARIA
63 65 1.03 417 6.62 1.02 0.94 0 1
2016-17HERBALIFE GRAN CANARIA
14 12 0.86 89 6.36 1.54 1.20 0 0
Totales 299 349 1.17 2249 7.52 0.93 0.91 0 1

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣| 貝沙灣租盤| 貝沙灣樓盤| 美孚新邨租盤 | 美孚新邨樓盤| 嘉湖山莊租盤 | 嘉湖山莊樓盤 | 太古城租盤 | 太古城樓盤 | 九龍站租盤| 九龍站樓盤| 日出康城租盤 | 日出康城樓盤 | 沙田第一城租盤| 沙田第一城樓盤 | 西半山租盤| 西貢租樓| 西貢租盤 | 青衣租樓| 青衣租盤 | 荃灣租樓| 荃灣租盤 |

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| email marketing| direct marketing| email marketing software| email marketing service| email marketing tools| email mkt| remarketing| edm| edm marketing| email subscription| website subscription| email survey| email whitelist| sign up form| email subject line| subject line| email subject| best email subject lines| free email marketing| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| online shop| Autozubehör| Bekleidung| Kopfhörer| badausstattung| Badmöbel| smartwatch günstig| Luftbefeuchter| lichtbox| Kosmetiktaschen| Make-Up Pinsel| Smartphones günstig| tablet günstig| Wanderstock| fahrrad maske| spielekonsole| spielkonsole| Geldbeutel| Gaming Kopfhörer|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra curriculums| school calendars| boarding school| school day| Bursary|